Skip to content
MerriePredikaatVaderlijnMoederlijn
Arabella v.d. Buitenweg1 pr.kr. Pref.v.Tres bien v.stal Wilcasm.Verona v.d. Buitenweg
Bacolet v.d. Buitenweg1 pr.Kr. Pref. v.Othello v.d. Veldhoevem.Nicandra v.d. Buitenweg
Bella v.d. Buitenweg1 pr.kr.v.Tres bien v.stal Wilcasm.Promise v.d. Buitenweg
Camilla v.d. Buitenweg1 pr.kr.v.Othello v.d. Veldhoevem.Odelia v.d. Buitenweg
Daffne v.d. Buitenweg1 pr.Kr.v.Tres bien v.stal Wilcasm.Wyomy v.d. Buitenweg
Esperanze v.d. Buitenweg1 pr.Kr. Pref.v.Komeet v.d. Amstelhofm.Ursela v.d. Buitenweg
Eufemia v.d. Buitenweg1 pr.Kr.v.Tres bien v.stal Wilcasm.Woina v.d. Buitenweg
Eureca v.d. Buitenweg1 pr.Kr.v.Othello v.d. Veldhoevem.Rachel v.d. Buitenweg
Fancy v.d. Buitenweg1 pr.Kr.v. Bonants v.d. Buitenwegm. Beauty v.d. Buitenweg
Fidelia v.d. Buitenweg2 pr.Kr.v. Othello v.d. veldhoeve m. Lady v.d. Buitenweg
Finlay v.d. Buitenweg1 pr.Kr. Pref.v. Bonants v.d. Buitenwegm. Lisette v.d. Nachtegaal
Finnety v.d. Buitenweg1 pr.Kr.v. Edmund v.d. Brouwerijm. Arabella v.d. Buitenweg
Fiola v.d. Buitenweg1 pr.Krv.Othello v.d. veldhoeve m.Umalia v.d. Buitenweg
Fleur van Stinkeshof1 pr.Kr.v.Bonants v.d. Buitenwegm.Marie-Belle v.d. Nachtegaal
Fyona v.d. Buitenweg1 pr.Kr.v.Tres Bien v. stal Wilcasm.Twinny v.d. Buitenweg
Gambia v.d. Buitenweg 1 pr.Kr.v.Komeet van de Amstelhofm.Bacolet van de Buitenweg
Gandy v.d. Buitenweg1 pr.Kr.v.Bonants van de Buitenwegm.Wyomy van de Buitenweg
Gastonia v.d. Buitenweg1 pr.Kr.v.Bonants van de Buitenwegm.Zenna van Dijkzicht
Gilby v.d. Buitenweg1 pr.Kr. v.Othello van de Veldhoevem.Lady van de Buitenweg
Gintia v.d. Buitenweg1 pr.Kr.v.Christiano Ronaldom.Candy van de Buitenweg
Grace v.d. Buitenweg1 pr.Kr. Pref.v.Othello van de Veldhoevem.Rachel van de Buitenweg
Granada v.d. Buitenweg1 pr.Krv.Tres Bien van stal Wilcasm.Wiona van de Buitenweg
Haily v.d. Buitenweg2 pr.Krv.Winningmoodm.Camilla v.d. Buitenweg.
Harmony v.d. Buitenweg1 pr.kr.v.Bonants v.d. Buitenwegm.Planouk v.d. Buitenweg
Hadley v.d. Buitenweg1 pr.Krv.Bonants v.d. Buitenwegm.Ansonia v.d. Buitenweg
Hespara v.d. Buitenweg1 pr.Kr.v.Tres Bien v.stal Wilcasm.Twinny v.d. Buitenweg
Hiskia v.d. Buitenweg1 pr.kr.v.Bonants v.d. Buitenwegm.Clarissa v.d. Buitenweg
Honney v.d. Buitenweg1 pr.Kr. v.Bonants v.d. Buitenwegm.Destany v.d. Buitenweg
Odelia v.d. Buitenweg1 pr.kr.pref.v.Ferry van Bentjesm.Layka v.d. Buitenweg
Twinny v.d. Buitenweg1 pr.kr.pref.v.Ferry van Bentjesm.Lady v.d. Buitenweg
Ursula .v.d. Buitenweg1 pr.kr.prefv.Ferry van Bentjesm.Ursela v.d. Stoommolen
Vedette v.stal Wilco1 pr.Kr.v.No Fear v.d. Römerm.Jippie v.d.Dreef
Wyomy v.d. Buitenweg1 pr.kr.pref.v.Oceano v.d. Buitenwegm.Odelia v.d. Buitenweg
Zamora v.d. Buitenweg1 pr.kr.v.Komeet v.d. Amstelhofm.Ormany v.d. Buitenweg
Jessica v.d. Buitenweg1 pr.Krv. Excellent v.d. Garderenshofm.Essonia v.d. Buitenweg
Isadora v.d. Buitenweg1 pr.Krv. Excellent v.d. Garderenshofm.Esperanza v.d. Buitenweg
Juliette v.d. Buitenweg1 pr.Krv. Komeet v.d. Amstelhofm.Ormany v.d Buitenweg
Imke v.d. Buitenweg1 pr.Krv. Komeet v.d. Amstelhofm.Bacolet v.d. Buitenweg
Jovita v.d. Buitenweg1 pr.Krv. Bonants v.d. Buitenwegm. Vedette v. stal Wilco
Jacintha v.d. Buitenweg1 pr.Krv. Bonants v.d. Buitenwegm.Zina v.d. Biezenakker
Jamary v.d. Buitenweg1 pr.Krv. Bonants v.d. Buitenwegm.Twinny v.d. Buitenweg
Isabella v.d. Buitenweg1 pr.Kr. v .Bonants v.d. Buitenwegm.Candorra v.d. Buitenweg
Candorra v.d. Buitenweg1 pr.Kr.v. Tres Bien v. Stal Wilcasm. Hazy v.d. Brouwerij
Kadoka v.d. Buitenweg1 pr.v. Bonants v.d. Buitenwegm.Twinny v.d. Buitenweg
Kalany v.d. Buitenweg1 pr.v. Bonants v.d. Buitenwegm.Zinna v.d. Biezenakker
Karenga v.d. Buitenweg1 pr. Kr.v.Excellent v.d. Garderenshof

m.Odelia v.d. Buitenweg
Kristy v.d. Buitenweg1 pr. Kr. v.Excellent v.d. Garderenshof

m.Ormany v.d. Buitenweg
Kenia v.d. Buitenweg1 pr.Krv.Excellent v.d. Garderenshof
m.Candy v.d. Buitenweg
v.Excellent v.d. Garderenshof
Karanja v.d. Buitenweg
1 pr.Krv.Excellent v.d. Garderenshof
m.Liesette v.d. Nachtegaal
Kamelia v.d. Buitenweg1 pr. Kr. v.Othello v.d. Veldhoevem.Umalia v.d. Buitenweg
Kilby v.d. Buitenweg
v.Amigo van stal v. Aschberg
m.Fidelia v.d. Buitenweg
Lenora v.d. Buitenweg1 pr. Kr. v. Bonants v.d. Buitenwegm. Bella v.d. Buitenweg
Lamona v.d. Buitenweg1 pr.v. Bonants v.d. Buitenwegm. Ansonia v.d. Buitenweg
Lucintia v.d. Buitenweg2 pr.
v. Gepetto van stal v. Aschbergm. Fiola v.d. Buitenweg
Lydia v.d. Buitenweg1 pr. Kr. v. Gepetto van stal v. Aschbergm. Eureca v.d. Buitenweg
Leticia v.d. Buitenweg1 pr.v. Gepetto van stal v. Aschbergm. Gastonia v.d. Buitenweg
Ladonia v.d. Buitenweg1 pr. Kr.v. Fellow v.d. Buitenwegm. Gambia v.d. Buitenweg
Lady v.d. Buitenweg1 pr. Kr.v. Bonants v.d. Buitenwegm. Zina v.d. Biezenakker
Melroos v.d. Buitenweg1 pr. v. Bonants v.d. buitenwegm. Granade v.d. Buitenweg
My-Beauty v.d. Buitenweg1 pr. v. Bonants v.d. buitenwegm. Beauty v.d. Buitenweg
Mendy v.d. Buitenweg.2 pr. v. Hemke van Hoornm. Harmony v.d. Buitenweg
Memmory v.d. Buitenweg1 pr. v. Gepetto van stal v. Aschbergm. Camilla v.d. Buitenweg
Milana v.d. Buitenweg1 pr. v. Gepetto van stal v. Aschbergm. Eureca v.d. Buitenweg
Melissa v.d. Buitenweg1 pr. v. Gepetto van stal v. Aschbergm. Galicia v.d. Buitenweg
Meggy v.d. Buitenweg1 pr. v. Gepetto van stal v. Aschbergm. Odelia v.d. Buitenweg
Medora v.d. Buitenweg 2 pr. v. Ventum v.h. pony stalletjem. Finlay v.d. Buitenweg
Mellany v.d. Buitenweg1 pr. v. Ventum v.h. pony stalletjem. Twinny v.d. Buitenweg
Marie-Belle v.d. Buitenweg1 pr. v. Ventum v.h. pony stalletjem. Marie belle v.d. Nachtegaal

Natora v.d. Buitenweg
2 pr.v. Gepetto van stal van Aschberg
m. Fame v.d. Buitenweg
Nespara v.d. Buitenweg
1 pr. v. Gepetto van stal van Aschberg
m. Gandy v.d. Buitenweg

Nicolet v.d. Buitenweg
2 pr. v. Hemke v.d. Hoorn
m. Fyona v.d. Buitenweg

Naomi v.d. Buitenweg
1 pr.v. Ventum v.h. ponnystalletjem. Finlay v.d. Buitenweg

Nevada v.d. Buitenweg
1 pr.v. Ventum v.h. ponnystalletjem. Grace v.dd. Buitenweg

Nestoria v.d. Buitenweg
1 pr. v. Ventum v.h. ponnystalletjem. Jacinthia v.d. Buitenweg

Namioka v.d. Buitenweg
1 pr.v. Ventum v.h. ponnystalletjem. Twinny v.d. Buitenweg
Nicandra v.d. Buitenweg1 pr.v. Ventum v.h. ponnystalletjem.Bacolet v.d. Buitenweg